Entity Framework 6 Code First je přístup, který nám umožňuje popsat datový model pomocí C# tříd a na základě těchto tříd vytvořit migrační script, který se spustí nad databází.

 

V databázi se potom udržuje tabulka dbo.__MigrationHistory, která uchovává informace o aplikovaných migracích.

 

EntityFramework nuget balíček obsahuje migrate.exe, který naleznete na adrese \packages\EntityFramework.{Version}\tools. Migrate.exe tool umožňuje spustit EF migrace v příkazovém řádku.

Aby migrate.exe fungoval správně, musí se nacházet spolu s assembly, která obsahuje migration configuration type.

migrate.PNG


1) Build

Přidáme dva tasky typu Copy Files. První vykopíruje migrate.exe do vámi určené speciální složky a druhý nakopíruje do stejné složky skompilovanou aplikaci.

copy2.PNGcopy2.PNG

 

2) Release

Přidáme task typu Command Line, kde spustíme soubor migrate.exe s parametry connectionString a connectionProviderName. $(connectionstring) je proměnná, jejiž hodnotu máme uloženou v release variables.

cl.PNG